Home Page Image
 
 
 

 

 • Expertní zprávy - např. Quality Overall Summary
 • Příprava registrační dokumentace v eCTD formátu
 • Překlady textů SPC, PIL a obalů do národních jazyků prováděné odborníky ve farmacii, popř. medicíně
 • Readability test
 • Předložení dokumentace národním registračním autoritám
 • Komunikace s národními registračními autoritami a sledování průběhu registračního řízení až do obdržení rozhodnutí o registraci
 • Poregistrační servis zahrnující procedury změn v registraci, prodloužení platnosti registrace, změn držitele rozhodnutí o registraci, roční udržovací platby, korektury obalových materiálů atd.
 • Veřejně přístupná informační služba

  Mimo Českou republiku poskytujeme služby spojené s registrací v následujících zemích: Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Řecko.

 •    
   
       

  MD-Pharm Ltd., L. Hořké 15/66, 747 21 Kravaře, Česká republika
  Tel.: +420 553 671 756, +420 553 671 746 Fax: +420 553 671 746
  E-mail: md-pharm@md-pharm.cz

    made by Macromedia Dreamweaver 8